Dem Romain Hilgert säi „Rénert“… mam stolzen Ennertitel: "Komplett Editioun mat historeschen a politeschen Explikatiounen". In: Forum Nr. 102 S. 51-

Autor:

Genres:

Link:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Besprochenes Werk
Michel Rodange [Autor]
Romain Hilgert [Herausgeber / Redakteur]
Renert. De Fuuss am Frack an a Maansgréisst. Komplett Editioun mat historeschen a politeschen Explikatioune vum Romain Hilgert 1987