Gesamt-Lyrësch-Wierk. I Rousen an Haartnol. II Sittidee - Sittidee. III Vom Karschnatz gesimmelt nei Gedichter. [préf.: Pierre Grégoire, Fernand Hoffmann]

Auteur(e):

Préfacier / postfacier / bibliographe:

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Maison d'édition:

Krippler-Muller (Éditions J.-P. ) / Editions du Centre

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien: