A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
*
Ä vum "Juck" > Max Goergen
A.B. > Adolf Berens
A.D. > August Donnen
A.E. > Albert Elsen
A.H. > Arthur Hary
A.H…… > Arthur Herchen
a.j. > Lex Jacoby
A.K. > Aimé Knepper
A.P. (Melle) > Amélie Picard
A.R. > Adam Reiners
A.R. > Lex Roth
A.R. Metapsychicus > Adam Reiners
A.S. > Anna Speyer
A.W. > Adolf Weis
Aalen aus dem Daul (Den) > Nicolas Pletschette
Abbes > Albert Bousser
Abonné (L') > Alphonse Arend
Ad.R...... > Adam Reiners
Ad.W. > Adolf Weis
Addes > Adrien Ries
Aendre'i > André Duchscher
af > Alex Fohl
AgKra > Agnès Kralj
Agric > Emil Schaus
Aha! > Arthur Hary
Ahrensburg, D. von der > Dominique-Maria Nepper
Aichspalt, Jos. v. > Joseph Schuler
airelle > Roger Leiner
Akula, Dr. > Darek Kurowski
Al. St…. > Aloyse Steinmetz
Alceste > Nicolas Ries
Ale Mann > Adolf Berens
Alexander Benevolus > Alexander Benevolus
Alibert > Albert Arnoldy
Alirot > Lex Roth
alk > André Link
Alt, Eva > Cornel Meder
alte Barbara (Die) > Marguerite Mongenast-Servais
alte Köchin (die) > Marguerite Mongenast-Servais
Alte vom Berg(e) (Der) > Max Goergen
älterer Jungtürke (Ein) > Emil Schaus
Amei > Cornel Meder
Amicus > Max Goergen
amo > Henri Meier
Anasthase La Glu > Marcel Noppeney
Anatole > Cornel Meder
Anaxagoras, Eumelos > Jean-Joseph Schwickert
anglais nommé Négliborhes (Un) > Mathieu-Lambert Schrobilgen
Angst Hase > Michel Raus
Anthony, J. > Tony Kellen
Äre le'wen Newi a Pätter vun der Syr > Max Duchscher
Arensburg, D. von der > Dominique-Maria Nepper
Ariane > Katrin C. Martin
Arnhoff, J. A. > Albert Arnoldy
aro > Lex Roth
arpa, c.d.n. > Basil Mogridge
Ars > Adam Reiners
Arschkriech, Grünhilda von > Jean-Michel Treinen
Ästchen, Nicolas > Jacques Drescher
att > Anne Schmitt
aufmerksame Beobachterin (Eine) > Marguerite Mongenast-Servais
Augustus Carolus > Jean Nicolas Moes
Austin Zvergh > Jérôme Netgen
Awr--- > Alex Weicker
Ayase, Nyasa > Sabrina Kaufmann