Faaschtenzäit. Kabarä

Auteur(e):

Lieu de publication:

Saeul

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Rita Brors [Auteur(e)]
"Faaschtenzäit" in der Wohlstandsgesellschaft. In: Tageblatt 30.10.1998. 1998
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
j.k. (Josiane Kartheiser) [Auteur(e)]
"Wann d'Mady an de Jemp der bridderlech ausdeelen". [Zu: Faaschenzäit.] In: Tageblatt 10./11.10.1998. 1998