En Hirt gesicht! oder De musekalesche Burgermêschter. Kome'de'stëck mat Gesank an 2 Dêler. Musek vum Max Menager

Autor(in):

Komponist(in):

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: