Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

Katechessem fir Amateurtheaterspiller. Rôtschle' a Wenker fir Opfe'rongenom Dûrf, mat engem kûrzen Iwerblek virdrun iwer Geschicht vum Theater. De Geeschter fum Dicks an Ändre' Duchscher an allem Respekt zo'erkannt