De Bierepelz oder E gestéierte Picknick.Eng Operett an 2 Deeler. Musek vum J. A. Müller

Autor(in):

Komponist(in):

J.A. Muller

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Verlag:

Jonghémecht (Verlag )

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Anmerkung:

angekündigt als lieferbar beim Verlag in Jong-Hémecht : 01.12.1938, aber in keiner Bibliothek gefunden