E Mammenhierz. Operett a 4 Akten an 1 Verwandlong. Musek vum Fern. Mertens

Auteur(e):

Compositeur, -trice:

Fernand Mertens

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien: