Hiěrzelêd. Komedestéck an drei Akten mat Gesank. Musik vum Pol Albrecht

Auteur(e):

Compositeur, -trice:

Paul Albrecht

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Maison d'édition:

Praum (Druckerei Ch.)

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Remarque:

daté d'après Zeitschrift für Deutsche Mundarten, 13. Jahrg., 1917, p. 30