E Buch fir kleng a grouss Kanner vum Roger Manderscheid : D'Magali flitt an den Himmel. In: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 26.05.2001, S. 9.

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Roger Manderscheid [Auteur(e)]
d'magali flitt an den himmel. e buch fir kleng a grouss kanner 2001