Abreißkalender [zu Berels Berta]. In: Luxemburger Zeitung 13.10.1915

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
J. vun der Hardt (Jean-Pierre Zanen) [Auteur(e)]
Berels Berta. Eine Bauerngeschichte aus dem Luxemburgischen. Novelle von J. vun der Hardt 1915