D'Wierklechkeet mam Wuert beschwuer. 'De gaunze Wee', Gedichter vum Tit Schroeder. In: LGV-Info. - (2012, printemps), p. 32-35

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Tit Schroeder [Auteur(e)]
De gaunze Wee. Editioun 2011 vum Syndicat d'Initiative Uselding zesumme mat der Actioun Lëtzebuergesch fir d'100-Joer-Feier vum Auteur. [Zeechnongen: Tony Haagen, Pe’l Schlechter; an der offizieller Schreifweis vun 1999] 2011