"Um Block" [Zu der Neuinszenierung von Fernand Barnichs Theaterstück]. In: Tageblatt 10.8.1990, S. 7

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Fernand Barnich [Auteur(e)]
Um Block. E Stéck an 10 Biller 1977