So' lâng nach schle't e Mammenhierz. Volleksstëck a 4 Akte mat e bößche Gesank. Musek vum A. K. a P. G.

Autor(in):

Komponist(in):

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: