Dat geckegt Joer. Fräiliichtspektakel am Prommenhaff zu Groussbus.

Auteur(e):

Lieu de publication:

Grosbus

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Robert Medernach [Auteur(e)]
"De Schankemännchen a.s.b.l.": Jemp Schuster: "Dat gekegt Joër" im "Prommenhaff" Grousbous. Der 30jährige Krieg in Luxemburg aus der "Sicht von unten". In: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 23.07.1999. 1999
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Monique Mathieu [Auteur(e)]
"Dat geckegt Joër" - Freilichttheater in Grosbous. Barbarische Zeiten. In: Journal 20.07.1999- 1999