"De Schankemännchen a.s.b.l.": Jemp Schuster: "Dat gekegt Joër" im "Prommenhaff" Grousbous. Der 30jährige Krieg in Luxemburg aus der "Sicht von unten". In: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 23.07.1999.

Auteur(e):

Date de publication:

Langues:

allemand

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Jemp Schuster [Auteur(e)]
Dat geckegt Joer. Fräiliichtspektakel am Prommenhaff zu Groussbus. 1999