Zëmmesch Klaus vu Welschent. Een tragescht Schicksal em d'Joer 1624. Fräiliichtspektakel um Buurschert Schlass

Auteur(e):

Lieu de publication:

Bourscheid

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Gabrielle Seil [Auteur(e)]
"Zëmmesch Klaus": Schluss mit Kuschen. In: Revue 21.08.2004. S.54-56. 2004