Mat breedem Réck a staarker Fauscht. Soeben erschienen: "E Monument fir d'Kätti aus dem Breedewee“ (Balladen, Erzielongen a Radio-Spieller) von Josy Braun. In: Tageblatt 01.03.1988.

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Josy Braun [Auteur(e)]
E Monument fir d'Kätti aus dem Breedewee. Balladen, Erzielongen a Radio-Spiller 1988