Theater "Um Block" [zur Uraufführung im Escher Stadttheater]. In: Revue Nr. 3, 17.1.1976, S. 17-18

Auteur(e):

Date de publication:

Langues:

allemand

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Fernand Barnich [Auteur(e)]
Um Block. E Stéck an 10 Biller 1977