Hexen, Halloween, Vampiren a verléiwten Ouschterhuesen. In: d'Lëtzebuerger Land 26.02.1999, p. 14

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Claudine Muno [Auteur(e)]
Dem Zoe séng Geschichten. Geschichte fir Kanner. [Am Huesestot - Hexen a Kamellen - Schockelasbotterfangeren] 1998