Dräi Stécker. De Bop. Prënzereng Nummer 6. Esch op Honnert. Bilder : Roby Paul und Claude Piscitelli

Autor(in):

Illustrator(in):

Roby Paul
Claude Piscitellli

Komponist(in):

Erny Delosch

Erscheinungsort:

Monnerich

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: