Théâtre [Représentation de De Koseng de Dicks et de la Revue 1910 par l'Union dramatique]. In: Indépance luxembourgeoise 03.02.1910, p.

Autor(in):

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Französisch

Genres:

Link:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Besprochenes Werk
Eugène Forman [Autor(in)]
D'Revue vum Joêr gespillt am Spierkel 1910. Text vun de Liddercher [Union dramatique] [1910]
Besprochenes Werk
Dicks (Edmond de la Fontaine) [Autor(in)]
De Koséng oder Schwârz oder Blont. Komĕdĕstéck an èngem Ackt. Tèxt a Muséck fum Dicks 1856