Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

Letzeburger Theaterstécker fir ons Kannerbühn vum Gilson's Franz aus dem Rollengergrond. Nr. I. Engelchen an Deiwelchen. E Spill an engem Opzug; Nr. II. Fir en Hédeköndchen. E Spill an zwen Opzig; Nr. III. d'Schnabbelgre'deli vrun der Himmelsdir. E Spill an engem Opzug, vum Gilson's Franz aus dem Rollengergrond