Kira und der Buchstabenstreit. Illustrationen von Pascale Junker ; Textüberarbeitung: Arlette Goergen

Auteur(e):

Traducteur, -trice:

Arlette Goergen

Illustrateur, illustratrice:

Pascale Junker

Lieu de publication:

Bettembourg

Date de publication:

Langues:

allemand

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Original (d'une traduction ou adaptation)
Chantal Schenten-Keller (Chantal Keller) [Auteur(e)]
D'Kira an de Buschtawesträit. Faarweg illustréiert vum Pascale Junker. Lëtzebuerger Schreifweis vum Néckel Rollinger 1990