De Fenstermaates. Volksstek an dräi Akten. D'Stek spillt an em Dorf op d'r Sauer, am virigen Jo'erhonnert. Theatersteker an eechdernoacher Monndoart 7

Autor(in):

Erscheinungsort:

Diekirch

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Rezension, Besprechung
J.M. (Jacques Meyers) [Autor(in)]
Vaterländische Mundart - De Fenstermaates. in: Revue luxembourgeoise 2 (1907) 10, S. 640-641 1907