Vaterländische Mundart - De Fenstermaates. in: Revue luxembourgeoise 2 (1907) 10, S. 640-641

Autor(in):

Erscheinungsjahr:

Genres:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Besprochenes Werk
Ändréi Duchscher (André Duchscher) [Autor(in)]
De Fenstermaates. Volksstek an dräi Akten. D'Stek spillt an em Dorf op d'r Sauer, am virigen Jo'erhonnert. Theatersteker an eechdernoacher Monndoart 7 1907