Beim Zwergevollek um Groestên. Eng Séche fir Kannerbün an 3 Akten vum Nik. Wampach a Fr. Binsfeld. Musek vum Bernard May

Autor(in):

Komponist(in):

Bern. May (Bernard May)

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Erste Auflage
Nicolas Wampach [Autor(in)]
Beim Zwergevollek um Groestên. Eng Séche fir Kannerbün an 2 Akten mat enger Verwandlung. Musek vum Bern. May 1920