Aus Liebe zum Buch. Von Josy Brauns letztem Krimi bis zum Debüt vier junger Autorinnen. In: Luxemburger Wort, 12.11.2013, S. 13

Autor(in):

Erscheinungsjahr:

Genres:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Besprochenes Werk
Diane Neises [Autor(in)]
Weidermerciäddinächsten. Zäit ass Geld 2013
Besprochenes Werk
Vesna Andonovic [Autor(in)]
Zëmmer Nummer fënnef. Gedankespréng hott an har an eng geuerdent Rei vun Zuelen, déi eis d’Äntwert e Stéckelche méi no bréngen 2013
Besprochenes Werk
Claude Schiltz [Autor(in)]
De Schnéihues. Hoppels de nach oder fiers de schonn? 2013
Besprochenes Werk
Christiane Kremer [Autor(in)]
De Wierdermoler, Eng Geschicht net nëmme fir sonndes 2013
Besprochenes Werk
Josy Braun [Autor(in)]
Armagnac. Kriminalerzielung. 2013