E Fre'op. Volksstëck a 4 Akten an zwê Biller. Musëk vum Pol Albrecht

Autor(in):

Komponist(in):

Paul Albrecht

Erscheinungsort:

Luxemburg

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Luxemburgisch

Genres:

Link: