"Hei kaschten d'Plaze geschwönn esou deier wéi an der Mëtt vu Bréissel.". "D'Pöltches Famill" de Tit Schroeder - la conception et le devenir de la pièce. In: Korrekturspuren. Textmetamorphosen = Traces de correction. Textes en métamorphose, 2015, p.132-147.

Autor(in):

Erscheinungsjahr:

Genres:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Sammelband
Claude D. Conter [Herausgeber(in) / Redakteur(in)]
Korrekturspuren. Textmetamorphosen = Traces de correction. Textes en métamorphose [Ausstellungskatalog - Catalogue d'exposition] 2015
Besprochenes Werk
Tit Schroeder [Autor(in)]
D'Pöltches Famill; oder De Pöltches Bärend a seng Leit. Eent Stéck an zing Biller vum Tit Schroeder. Tirés-à-part aus de "Academia" Nr.2 an 3 / 1964. 1965