Theater: Den Här [zur Erstaufführung im Escher Stadttheater]. In: Revue 12.5.1979, Nr. 19, S. 14-17

Autor(in):

Erscheinungsjahr:

Sprachen:

Deutsch

Genres:

Verwandte Dokumente:

Typ Autor Name Jahr
Besprochenes Werk
Josy Braun [Autor(in)]
Josy Braun [Übersetzer(in)]
10 x Theater [De klenge Prënz - D'Kromm an der Heck - D'Rammelscheeder - Requiem fir e Lompekréimer - Mir si vum Viz - [avec Guy Rewenig et Guy Wagner] : D'Sakgaass - Wie bas de dann, Léo? - Hexejuegd - Den Här - Jhust 15] 1983