Nous utilisons des cookies essentiels pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus

Déi Lëtzebuerger Gesellschaft am Wandel. Eng Analys vun de leschten 200 Joer unhand vun de Romaner Der Verräter (Nikolaus Hein), Fenn Kaß (Batty Weber), schacko klak (Roger Manderscheid), Perl oder Pica (Jhemp Hoscheit) an Amok (Tullio Forgiarini). [Wissenschaftliche Abschlussarbeit = Mémoire scientifique]