schacko klak. biller aus der kandheet

Auteur(e):

Lieu de publication:

Echternach

Date de publication:

Maison d'édition:

PHI (Éditions)

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique
Germaine Goetzinger [Auteur(e)]
"Fänke mer mam Grousspapp un. E Grousspapp ass ëmmer e gudden Ufank.". Zur Textgenese von Roger Manderscheids "Schacko Klak". In: Korrekturspuren. Textmetamorphosen = Traces de correction. Textes en métamorphose, 2015, S.226-245. 2015
Critique
Sarah Lippert [Auteur(e)]
Sprache als identitätsbildendes Prinzip in den Romanen "schacko klak", "de papagei um käschtebam" und "feier a flam" von Roger Manderscheid. In: Identitäts(de)konstruktionen, p. 71-91 2008
Traduction, adaptation
Roger Manderscheid [Auteur(e)]
Georges Hausemer [Traducteur, -trice]
Roger Manderscheid [Traducteur, -trice]
Tschako Klack. Bilder einer luxemburgischen Kindheit (1935-1945). Roman. [in Zusammenarbeit mit dem Autor übersetzt von Georges Hausemer] 1997
Critique
Joseph Groben [Auteur(e)]
„… déi verwuerelt kniwwel, déi sech ECH nennt vu ganz vir nees lasswéckelen …“ : Zum neuen Roman „Schacko Klak“ von Roger Manderscheid. In: Die Warte, Nr. 19, 16.06.1988 1988
Critique
Paul Kremer [Auteur(e)]
Luxemburger Autoren und ihre Werke. „Schacko klak“ von Roger Manderscheid. In: Tageblatt, Nr. 148, 29.06.1988, S. 8 1988