de papagei um käschtebam. zeenen aus der nokrichszäit

Auteur(e):

Lieu de publication:

Echternach

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Sarah Lippert [Auteur(e)]
Sprache als identitätsbildendes Prinzip in den Romanen "schacko klak", "de papagei um käschtebam" und "feier a flam" von Roger Manderscheid. In: Identitäts(de)konstruktionen, p. 71-91 2008
Traduction, adaptation
Roger Manderscheid [Auteur(e)]
Roger Manderscheid [Traducteur, -trice]
Georges Hausemer [Traducteur, -trice]
Der Papagei auf dem Kastanienbaum. Szenen aus der Nachkriegszeit. Roman. [in Zusammenarbeit mit dem Autor übersetzt von Georges Hausemer] 1999
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Alain Carion [Auteur(e)]
Les emprunts français dans "de Papagei um Käschtebam" de Roger Manderscheid et dans "Renert" de Michel Rodange. Transfert et intégration phonologiques, graphématiques, morphologiques, lexicales et semantiques. [Wissenschaftliche Abschlussarbeit = Mémoire scientifique]. 1994
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Jul Christophory [Auteur(e)]
De Roger Manderscheid an de lëtzebuerger Bildungsroman. In: Remise du Prix Servais 1992 à Monsieur Roger Manderscheid. Luxembourg/Mersch 1993, S. 9-13 1993
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Nicole Paulus [Auteur(e)]
De Papagei um Käschtebam vum Roger Manderscheid. In: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Nr.46, 25.01.1992 1992
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Joseph Groben [Auteur(e)]
„Zenen aus der Nokrichszäit“ oder Die neuen Wirren und Freuden des jungen Christian Knapp : Zu Roger Manderscheids neuem Roman „de papagei um käschtebam“. In: Luxemburger Wort, 17.10.1991 1991
Critique littéraire ou théâtrale, compte rendu
Paul Kremer [Auteur(e)]
Rund um ein Buch : „de papagei um käschtebam“ von Roger Manderscheid. In: Tageblatt, Nr. 281, 07.12.1991 1991