Luxemburger Literaturbriefe [1928]. [1. Fortsetzung]. In: Obermosel-Zeitung 7.6.1928

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Pol Michels [Auteur(e)]
Geschichten 1928
Oeuvre commentée
Hermann Berg (Wilhelm Weis) [Auteur(e)]
Gang zum Licht. Gedichte von Hermann Berg [1928]
Oeuvre commentée
Broulli (Guillaume Kintzelé) [Auteur(e)]
Aus der Ucht. Lidder aus âler Zeit gesonge vum Letzeburger Vollek. Gesimmelt vum Broulli. 3 vol 1926-1928
Oeuvre commentée
Alex Weicker [Auteur(e)]
Fetzen. Aus der abenteuerlichen Chronika eines Uberflüssigen 1921